top of page

Tanítás

Tanári pályafutásomat 2015 szeptemberében kezdtem Egerben. Fő célom az életben, hogy az aktív zenekari muzsikálás mellett a felnövekvő fiatal generációt taníthassam hegedülni, brácsázni, bőgőzni, cimbalmozni. Mestereim, Fodor Sándor, Szabó István, Hrúz Dénes és Hrúz Szabolcs oktatási módszereit összegyúrva megalkottam a saját rendszeremet. A cél megtanítani és megszerettetni. Megismertetni a gyermekkel a zene világát, megismertetni vele a muzsikálás örömét.

A mai népzeneoktatásban kevés hangsúlyt kap a klasszikus alapok elsajátítása, mely kiváltképp fontos, hiszen ezáltal a későbbiekben egy magabiztos alapra tudunk építeni. A tanítási folyamat során a népzeneoktatás mellett a klasszikus hegedülés alapjait is elsajátítjuk a növendékkel, melynek tanulásával a népi hegedülés elsajátítása technikai szempontból könnyebbé válik.

2015 szeptemberétől az egri Farkas Ferenc Zeneiskola népzenetanára vagyok, és növendékeimmel közösen dolgozunk azon, hogy mindenki számára ne csak egy délutáni kötelesség, hanem öröm legyen a zenélés, a hangszereken való tanulás.

A népi hegedű, brácsa, nagybőgő és cimbalom főtárgy órákra saját kidolgozott kerettantervem van, melyet fél –vagy egy éves szakaszokban tudunk elsajátítani. Az órákon nagy hangsúlyt kapnak az eredeti gyűjtések, melyet a növendék meg is kap hallgatásra. A népzenei dialektusok – Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Moldva – jelentős falvainak muzsikája a tananyag szerves része. A kezdőkkel először az alapokat sajátítjuk el, majd a biztos alapok után a népzenei dialektusok könnyebben tanulható zenéit kezdjük tanulni. A diák képességeihez mérten határozom meg a tanulandó anyagot, majd ennek függvényében haladunk a tananyaggal.

Az egyéni órákon kívül az iskolai népi zenekarok tanítását is végzem, többek között a Farkas és Gida bandák és a Legényes és Csalamádé zenekarok fejlődését segítem. A zeneiskola zenekaraival több regionális és országos versenyen részt vettünk, 2019-ben a Fölszállott a páva televíziós verseny elődöntőjéig jutott a Legényes zenekar.2022 tavaszán elkészítettük az első lemezünket "Amit tudunk" címmel.

Az egri Farkas Ferenc Zeneiskola honlapja:

www.egerzene.hu

2018. áprilisától a Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia segítségével beindítottuk a népzeneoktatást a Felvidéken, amely különösen fontos számomra, hiszen a saját zenekultúránk tanulása mellett nemzeti identitástudatunk erősítése is cél.

Fülek városában 8 tanítványom van, akikkel megalapítottuk a File bandát, Rozsnyón 10 növendékkel dolgozok, akikkel életre hívtuk a Sajó bandát.

2021. szeptemberétől a cserépfalusi Hórvölgye Alapfokú Művészeti Iskolában is tanítok népi hangszereket.

Legényes zenekar a Fölszállott a pávában

Oktató videósorozatok

Népi hegedű iskola - Gömör
Népi hegedű iskola - Rábaköz
Népi hegedű iskola - Vajdaszentivány
Népi hegedű iskola - Szilágyság
Népi hegedű iskola - Kalotaszeg
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • SoundCloud
  • YouTube Social  Icon
  • Spotify
bottom of page